VI ER SEQUOIA

Sequoia er en eiendomsutvikler med eiendom under utvikling i Oslo, Bergen og Ålesund. Vi fokuserer på å skape boliger som er innovative, funksjonelle og stilfulle - og som samtidig tar vare på miljøet vårt. Vi legger mye arbeid i hver eneste krik og krok, og utfører boligene på skreddersøm – slik at alle som senere skal bo der vil trives, og ønske å bo der lenge.


Har du et råloft?

Kontakt oss

Loftsutbygging

Loftsutbygging

Råloftet deres har uant potensiale! Brannfarlig, gammelt treverk blir ila et års tid forvandlet til flotte toppleiligheter, og er med på å øke verdien i gården og for alle som bor der. I forbindelse med utbyggingen gjør vi ofte større arbeider også på resten av eiendommen, slik at hele gården blir tryggere, får økt verdi, og blir bedre å bo i.

FINN UT MER

Nybygg og Konvertering

Nybygg og Konvertering

Vi i Sequoia utvikler eiendommer hvor mennesker skal trives og bo - lenge. Enten gjennom å bygge nytt på en tomt som ikke er utbygget, eller gjennom å konvertere eksisterende bygg og arealer som ikke har nådd sitt fulle potensiale. Vi har stort fokus på å optimalisere tomtens og byggets potensiale i forhold til solforhold, utsikt og bokvalitet i form av gode ute- og oppholdsareale på tak så vel som på bakken. I tillegg har byggene våre miljø og bœrekraft i fokus.

Har du en eiendom som kan egne seg for utvikling?

TA KONTAKT HER

Grønt i Høyden

Grønt i Høyden

Vil du gjøre om taket ditt til et fantastisk parkareale? Etter å ha jobbet mye med konseptet, og etter svært god dialog med Oslo Plan og Bygg, lanserer vi i disse dager et helt nytt konsept – nemlig en forgrønning av byens tak. Det finnes tusenvis av kvadratmeter med tak i byen vår. Disse takene har selvsagt en helt essensiell funskjon i seg selv, men det finnes store muligheter for å utnytte taket bedre. Et tak kan forvandles fra en kjedelig asfaltplate til gårdens egen takpark – til glede for beboerne, byen vår og ikke minst, for miljøet vårt.

FINN UT MER

Kontakt oss